Nagelbijten is gestopt

Van kindsbeen af was in een onverbeterlijk nagelbijter en nagelprutser.

Bij wijze van spreken  beet ik niet alleen mijn vingernagels af, maar zou ik ook mijn eerste vingerkootje afgeknabbeld hebben; Ik was vaak beschaamd mijn handen en vingernagels te tonen.

Op 71 jarige leeftijd heb ik hulp gezocht bij Katrien De Winne.

Zij heeft mij voorwaar in 2 hypnotherapie-sessies verlost van een  decennia-lang durend persoonlijk probleem. Ik ben er zeer gelukkig om , en ben Katrien zeer dankbaar en erkentelijk voor haar deskundige en efficiënte aanpak van dit voorheen zo hardnekkige probleem.

K uit Schoten

Deel deze post